M-FLEX

CÁCH NHIỆT ĐÀN HỒI CỦA CHUYÊN GIA TRONG NHIỆT ĐỘ MÔI CHẤT LẠNH

Category:

Mô tả

M-Flex là một sản phẩm “CÁCH NHIỆT ĐÀN HỒI MỀM TẾ BÀO KÍN”. Các vật liệu thân thiện với môi trường được sản xuất không sử dụng CFC, HCFC, không chứa formaldehyd, VOC thấp, không có sợi và bụi

Tài liệu kỹ thuật

Phạm vi

Giấy chứng nhận