title icon
Oil & Gas

Giới thiệu

Các sản phẩm đặc biệt cho các ngành công nghiệp hóa dầu và xăng dầu cho các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), thiết bị đầu cuối và nhà máy tái hóa khí, Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), FSRU (Thiết bị nổi, lưu trữ và tái hóa khí ), nhà máy xử lý khí, GTL (Khí hóa Lỏng), nhà máy ethylene – ammonia, các giàn khoan, FPSO ( Hệ thống bể chứa, sản suất dầu nổi), các ứng dụng nhà máy điện và các nhà máy hóa dầu. Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập www.kflexenergy.com

Bạn có một dự án vượt trội?

Chúng tôi giúp đảm bảo chất lượng, tiến độ và tất cả chúng ta đều làm việc hướng tới cùng một mục tiêu