title icon
Tải về ISOCALC

Tính năng của phần mềm IsoCalc

Chương trình IsoCalc được thiết kế để thực hiện các tính toán nhiệt sơ bộ khác nhau bằng cách sử dụng các công thức dòng truyền nhiệt kỹ thuật cơ bản và dữ liệu đầu vào cụ thể cho ứng dụng. Chương trình sẽ xác định các thông tin sau đây áp dụng cho cách điện ống và tấm cho đường ống, ống dẫn và các ứng dụng tàu lớn:

  • Độ dày để ngăn cản sự đọng sương
  • Mất nhiệt/tăng nhiệt
  • Nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ đầu ra
  • Chi phí để vận hành hệ thống/Tiết kiệm năng lượng
  • Thời gian đóng băng

 

NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG ĐỂ TẢI VỀ PHẦN MỀM ISOCALC V5

Dữ liệu đầu vào điển hình có thể được yêu cầu cho các tính toán trên là: Nhiệt độ chất lỏng, Nhiệt độ môi trường, Kích thước ống, Độ ẩm tương đối, Chiều dài ống và Tốc độ dòng. Giá trị k nhiệt cho các sản phẩm cách nhiệt được cung cấp đã được chọn trước.

Lưu ý: thông tin phải được nhập vào tất cả các trường đầu vào để chương trình hoạt động.

Nếu không biết điểm dữ liệu điều kiện nhất định, chẳng hạn độ ẩm tương đối, chương trình có thể chạy bằng các điều kiện khác và các tùy chọn được trình bày cho người dùng cuối để lựa chọn độ dày cách điện cuối cùng. Một số yếu tố phải được xem xét khi xác định điều kiện hoạt động. Để kiểm soát ngưng tụ, nên chọn các điều kiện hoạt động theo “thiết kế”. Trong các trường hợp khác, hiệu quả (hoàn vốn tối ưu) có thể được xem xét.

Các lựa chọn biểu tượng sẽ cho phép bạn nhanh chóng điều hướng qua các hoạt động khác nhau của chương trình.

Bạn có một dự án vượt trội?

Chúng tôi giúp đảm bảo chất lượng, tiến độ và tất cả chúng ta đều làm việc hướng tới cùng một mục tiêu